Certificate database

Search instructions

Fill in searching criteria, which you know.
You can put several words separated by a space.
If you do not fill any criteria you will get all valid certificates.

# Certificate ID Manufacturer Product Type Applicant Validity
2783 2140009 KABELOVNA KABEX a.s. Silové kabely typu KERAMEX 1-CXKH-R KERAMEX, 1-CHKH-R KERAMEX (varianty viz příloha) Kabelovna Kabex a.s.
2936 2170016 KABELOVNA KABEX a.s. Silové kabely typu KERAMEX 1-CXKH-R KERAMEX, 1-CHKH-R KERAMEX (varianty viz příloha) KABELOVNA KABEX a.s.
2784 2140010 KABELOVNA KABEX a.s. Silové kabely typu KERAMEX 1-CXKH-V KERAMEX, 1-CHKH-V KERAMEX (varianty viz příloha) Kabelovna Kabex a.s.
2806 2140049 KABELOVNA KABEX a.s. Koaxiální kabely LOCA V....-R/LOCA (viz příloha) Kabelovna Kabex a.s.
2810 2140053 KABELOVNA KABEX a.s. Slaboproudé kabely pro jmenovité napětí 500 V pro chemický průmysl J..... (viz příloha) Kabelovna Kabex a.s.
2854 2150024 KABELOVNA KABEX a.s. Sdělovací kabely, typ - V S... dále viz příloha Kabelovna Kabex a.s.
2904 2160043 KABELOVNA KABEX a.s. Kontrolní kabely / LOCA 1-CX… jen V (viz příloha) KABELOVNA KABEX a.s.
2905 2160044 KABELOVNA KABEX a.s. Kompenzační a prodlužovací kabely T (U, J, L, E, K, N, R, S, B, A) xxxxxxx - viz příloha KABELOVNA KABEX a.s.
2791 2140027 KABELOVNA KABEX a.s. Silové kabely pro jmenovité napětí 3,6/6 kV 6... (viz příloha) Kabelovna Kabex a.s.
2811 2140054 KABELOVNA KABEX a.s. Koaxiální kabely LOCA V....-V/LOCA (viz příloha) Kabelovna Kabex a. s.
2813 2140056 KABELOVNA KABEX a.s. Optické kabely/ LOCA J, A (viz příloha) Kabelovna Kabex a.s.
2933 2170013 KABELOVNA KABEX a.s. Datové kabely zodolněné proti ohni dle ČSN EN 60332-3-22 - RKBX, - HRKBX (viz příloha) KABELOVNA KABEX a.s.
2950 2170038 KABELOVNA KABEX a.s. Koaxiální kabely V....-R-.. (see enclosure) KABELOVNA KABEX a.s.
2853 2150023 KABELOVNA KABEX a.s. Sdělovací kabely, typ - R S... dále viz příloha Kabelovna Kabex a.s.
2896 2160034 KABELOVNA KABEX a.s. Měřící kabely/LOCA J (viz příloha) - jen "V" KABELOVNA KABEX a.s.
2903 2160042 KABELOVNA KABEX a.s. Kontrolní kabely / LOCA 1-CX… jen R (viz příloha) KABELOVNA KABEX a.s.
2906 2160045 KABELOVNA KABEX a.s. Koaxiální kabely, oheň nešířící (R) V... (viz příloha) KABELOVNA KABEX a.s.
2937 2170017 KABELOVNA KABEX a.s. Silové kabely typu KERAMEX 1-CXKH-V KERAMEX, 1-CHKH-V KERAMEX (varianty viz příloha) KABELOVNA KABEX a.s.
2939 2170019 KABELOVNA KABEX a.s. Instalační kabely, typ V J.... viz příloha KABELOVNA KABEX a.s.
7380 MED 190048 C2F IMPLANTS Total Knee Prosthesis MC2®/MC2®UC, Hip acetabular prosthesis MERCURY® Pressfit, Pressfit plus, Hip acetabular prosthesis MISTRAL®, Hip femoral prosthesis P130®, class III C2F IMPLANTS 26. 05. 2024
7381 MED 190049 C2F IMPLANTS Total Knee Prosthesis MC2®/MC2®UC, class III, list of references see enclosure C2F IMPLANTS 26. 05. 2024
7378 MED 190046 C2F IMPLANTS Hip acetabular prosthesis MISTRAL®, class III, list of references see enclosure C2F IMPLANTS 26. 05. 2024
7379 MED 190047 C2F IMPLANTS Hip femoral prosthesis P130®, class III, list of references see enclosure C2F IMPLANTS 26. 05. 2024
7382 MED 190050 C2F IMPLANTS Hip acetabular prosthesis MERCURY® Pressfit, Pressfit plus, class III, list of references see enclosure C2F IMPLANTS 26. 05. 2024
6616 CZ-552 Elektrpprof s.r.o., Lužnická 451 Recessed Luminaires for Fluorescent Lamps SVZ 1x18/36/58, 2x18/36/58, SVZ 3x18/36/58, 4x18/36/58 Elektroprof s.r.o., Lužnická 451
789 1180328 WAPRO spol. s r.o. Ukončovací prvky OKL, OKU, SPL, SPLP (viz příloha) WAPRO spol. s r.o. 31. 05. 2021
788 1180327 WAPRO spol. s r.o. Spojovací krabicové a svítidlové svorky PC 25 * řada (viz příloha) WAPRO spol. s r.o. 31. 05. 2021
1378 1190094 WAPRO spol. s r.o. Kabelové vázací spony pro elektrické instalace - plastové stahovací pásky WT (varianty viz příloha) WAPRO spol. s r.o. 28. 02. 2022
1784 1190506 WAPRO spol. s r.o. Upevňovací zařízení elektroinstalačních trubek - příchytky pro elektroinstalační trubky DOB-M6-8, DOB-M6-10, DOB-M6-12, DOB-M6-16, DOB-M6-20, DOB-M6-25, DOB-M6-32, DOB-M6-40, DOB-M6-50, DOB-M6-63 WAPRO spol. s r.o. 22. 08. 2022
1885 1190609 WAPRO spol. s r.o. Mosazné a plastové průchodky MVM..., PVM..., MZAM..., PZAM..., PV..., MV..., AG... (varianty viz příloha) WAPRO spol. s r.o. 06. 10. 2022
1886 1190610 WAPRO spol. s r.o. Kabelová oka, dutinky, konektory OKI, OK, OKSM, VIIZ, VIN, VISM, KOI, KON, KOIP, KOP,KOPJ, ROPL, KONY, KOLT, KOK, SPI, SPIO, SPIP, SSS, OBP, OBLT, OBK, OBP, OBPJ, OBPO viz příloha WAPRO spol. s r.o. 06. 10. 2022
2124 1200106 WAPRO spol. s r.o. Nerezové pásky WTM (varianty viz příloha) WAPRO spol. s r.o. 22. 03. 2023
7451 - 7482 / 7482